Den alltid lika glada å hjälpsamma Slangen, blev ett pb för han också i år.