Sku gå in på Blixtsport å hämta nå småsaker jag hade beställt, lekan å fjäderringar, kom ut 330kr fattigare.

Blog Image

Att de ska va så svårt å gå in där utan å handla en massa…